Kloakeringsopgaver

Jeg er autoriseret kloakmester, og er i stand til at udføre alle former for kloakarbejde ved anlæg og byggeri.

​Er der behov for nye afløbsinstallationer eller en udvidelse af kloaksystemet, kan jeg således udføre arbejdet og tilbyde ekspertrådgivning om materialer og myndighedskrav. Få nye afløbsinstallationer, udvidelse af kloaksystemer og forbedret spildevandsløsning i åbent land. Jeg er behjælpelig med separation af regn- og spildevand.

Jeg løser naturligvis mindre opgaver som rensning af kloakanlæg og tv-inspektioner for at afsløre og udbedre brud på kloaknettet.

​Forsikringsskader løser jeg i samarbejde med dit forsikringsselskab.

Kontakt mig for at høre mere om kloakservice.